DOCSIS megoldások
Központosított I-CCAP rendszerek

Hagyományos központosított szolgáltatási modellt megvalósító (Euro)DOCSIS 3.0 és 3.1 rendszerek

Az ARRIS E6000 CER CCAP fejállomás ideális fejállomás eszköze a központosított hálózati felépítésnek. Alkalmazása lehetővé teszi az összes MSO szolgáltatóknál alkalmazott szolgáltatás (video, nagysebességű adat és hang) egyetlen fizikai csatlakozóra kihelyezését, így biztosítva a költséghatékonyságot, magasabb működési biztonság mellett. A platform alkalmazásával elérhetők a legújabb hozzáférési technológiák, melyek használata biztosítja a versenyben elvárt sávszélesség szolgáltatások széles skáláját. A platformban alkalmazott DCAM és UCAM kártyák kimagasló 16/24 portsűrűsége biztosítja a HFC hálózatokhoz kapcsolt rendszer költség és helyigény hatékonyságát.

JELLEMZŐK

Az E6000 CER alkalmazása elérhetővé teszi a kábelszolgáltatók piac diktálta igényeinek teljes körű kiszolgálását.

  • A sávszélesség iránti igények exponenciális növekedésének kiszolgálása a lakossági és iparági szektorban.
  • Az MPEG DVB video szolgáltatások átvezetése az öregedő EdgeQAM rendszerekről
  • IP alapú video szolgáltatásokhoz alkalmas adatsebesség és kompatibilitás

Az E6000 CER mindezen igények kiszolgálására alkalmas, modulonkénti kiépítéssel és szoftver licenszekkel történő szolgáltatás kiterjesztéssel.
Az E6000 CER CCAP fejállomás iparág vezető kapacitás sűrűséggel rendelkezik, így akár 96/96 SG (szerviz csoport) szimmetrikus kiszolgálását is lehetővé teszi Terabit szintű adatkapacitással.
Az ARRIS hagyományokkal tervezett E6000 CER fejállomás emellett lehetőséget biztosít a letöltés és feltöltés portszám arány, illetve SG kapcsolódások rugalmas összeállítására, így lekövethetők az előfizetői igények.
Az E6000 CER automatikus leállás mentes redundanciával biztosítja a kimagasló 9.9999 rendelkezésre állási mutatót.

Az ARRIS E6000 CER berendezés által elérhető szolgáltatások lépésenként bővíthetők a DOCSIS® 3.0 Single Carrier QAM (SC-QAM), DOCSIS 3.1 OFDM és video licencek alkalmazásával.

Az E6000 CER a kibővített funkciókat, mint a CCAP-CORE R-PHY és 10G EPON OLT alkalmazás, kizárólag a második generációs vonali és vezérlő kártya eszközökkel támogatja, ugyanakkor a DOCSIS 3.1 és video QAM funkciók részben, vagy egészében támogatottak az első generációs eszközökkel is.

2019-06-21 12:27:36

Elosztott rendszerek (DAA, CAA)

Elosztott szolgáltatási modellt megvalósító, DAA (Euro)DOCSIS 3.0 és 3.1 rendszerek

Az évről évre növekvő sávszélesség felhasználást az interneten elérhető videoszolgáltatások széleskörű előfizetői terjedése generálja. Mindez a MSO szolgáltatókat is arra ösztönzi, hogy hálózataikat alkalmassá tegyék az IP video akár 4K formátumban történő tartalomszolgáltatásra. A szolgáltatási rendszerek hagyományos bővítésének ugyanakkor gátat szab a fejállomásokon rendelkezésre álló hely, energia és klimatizálási kapacitás. A kiszolgáló rendszerek (CMTS, CCAP) bővítése mellett további problémát jelent a HFC hálózatok szegmentálása által drasztikusan növekvő AM optikai fejállomás és hálózati elemek számának növekedése.

Az elosztott hálózati architektúra (DAA) kiváló lehetősége biztosít a fent leírt problémák megoldására, a központi fejállomás rendszerek tehermentesítésével és a hálózati funkciók (részleges) decentralizálásával, virtualizálásával. A DAA hálózatok alapja, hogy kiterjeszti a fejállomási funkciók egy részét a hálózati HUB-okba, vagy optikai csomópontokba, emellett a fejállomás és optikai végződés közti átvitel analógról (AM optika) digitális optika (10G Ethernet) formátumra kerül. Mindez egyidejűleg jelentősen növeli a rendelkezésre álló sávszélességet, az optikai szál hatékonyságát (Hullámhossz és távolságok), és biztosítja a jövő hálózat szolgáltatás (NVF / SDN / FTTx) rendszereihez való illeszkedést.

Mivel a valóságban nem mindíg van szükség közvetlen az optikai állomásba (NODE) telepíteni a Remote PHY berendezést, ezért az ARRIS kifejlesztett egy köztes Remote PHY „fejállomási” berendezést, az R-PHY Shelf egységet, mely ideális a kisebb régebbi fejállomások (HUB-ok) DOCSIS 3.1 képes eszközzel való kiváltására. Ez esetben nem a rendszer beépítési sűrűsége, hanem alkalmazhatósága a magasabb szempont, így ezen eszközök telepíthetők kültéri környezeti körülményeket viselő szekrényekbe.

Az R-PHY Shelf egységeket éppúgy követheti HFC, vagy DeepFiber hálózat, mint a CMTS-ek esetében, ezért az így kialakított struktúrát CAA, vagyis centralizált hozzáférési architektúrának nevezzük. Természetesen az R-PHY Shelf eszközöket ellátó hálózat éppúgy digitális 10G Ethernet optika, mint a Node berendezésbe épített elemek esetében.

A DAA hálózatok a HFC hálózatokkal szemben nem analóg optikai szál alapúak, hanem szoftver által meghatározott IP digitális optikai kapcsolatra épülnek melyek az alábbi előnyökkel járnak:

  • Támogatja a Remote PHY és Remote MAC-PHY hálózati elemeket
  • A jelfolyam és adatfolyam szabványos 10G IP Switch eszközökön továbbítható és osztható
  • A digitális hálózat közelebb kerül az előfizetőhöz (magasabb jelminőség, kapacitás, stb.)
  • Az adatközpontok centralizálhatók, lényegesen egyszerűbb üzemeltetést biztosítva
  • A hálózati szolgáltatások rendkívül rugalmasan kezelhetők individuálisan a Remote egységekben.
  • Megkönnyíti a kihelyezett berendezések alkalmazásának evolúcióját R-PHY, R-MAC-PHY, R-10G EPON OLT, vagyis az FTTx irányban
  • Az előfizetői, területi igényekhez szabható hálózati és adatsűrűségi összeállítás rugalmassága

Mindezen előnyök mellett talán a legfontosabb, hogy a hálózat fejlesztésénél, nem, vagy minimálisan (modem csere) szükséges az előfizetőt zavarni, illetve a hálózat lépésenkénti fejlesztése nem ró extrém terhet a szolgáltatóra.

 Az ARRIS több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a szélessávú adat és video szolgáltatásokban, a világpiac élvonalában folyamatosan fejleszti és megújítja a rendszereit, ezáltal adva garanciát a jövőbiztos megoldások szállítására.

2019-06-21 12:32:49

Hibrid I-CCAP és DAA rendszerek

Központosított és elosztott szolgáltatási modellt egyszerre megvalósító (Euro)DOCSIS 3.0 és 3.1 rendszerek

A konvergens kábel-hozzáférési platform alkalmazásának nagy előnye abban rejlik, hogy az aktuális hálózati struktúrához választott fejállomás kialakítás nem örök érvényű megoldás, hanem a sávszélesség bővítési és hálózat szegmentálási igényeknek megfelelően a rendszer kialakítása átstrukturálható.

Mit is jelent ez a gyakorlati megvalósításban?

A bemutatott E6000 CER CCAP fejállomás I-CCAP, vagyis központi fejállomás funkcióban történő üzeme, az igények változása, vagy akár a telepítés napjától, a hálózat struktúrához alakítva, alkalmazható hibrid üzemmódban. A hibrid üzemben a CCAP egyes DCAM és UCAM kártyái ellátják a CCAP fejállomást körülvevő HFC és DeepFiber hálózatokat, míg a távolabbi, de azonos szolgáltatási szintet igénylő kisebb beépítési nagyságú, vagy optikai állomásig szegmentált területeket CCAP Core formában Remote Shelf – Remote PHY rendszerekkel szolgálja ki. Mindez az E6000 fejállomás már ismert N+1 leállás mentes redundancia lehetőségével bővíthető, bár az I-CCAP és CCAP Core le és feltöltési kártyáit külön csoportokban lehet tartalékolni.

Abban az esetben, mikor a CAA és DAA hálózat kialakítás egy hosszabb evolúciós folyamat, az E6000 DCAM és UCAM kártyái alkalmazhatók a Remote PHY kialakításhoz szükséges CCAP Core funkcióval, nagyobb SG kapacitással, mint a HFC hálózatok kiszolgálása esetén.

Amikor azonban már a telepítésnél tudjuk, hogy szükség van Remote PHY rendszerek ellátására, akkor a CCAP Core kártya funkciókat DCCM és UCCM (letöltési és feltöltési központi kártyák) kártyák látják el. Ezeknek a kártyáknak és hozzájuk tartozó PIC kártyáknak az a különlegessége, hogy nem tartalmaznak RF átviteli elemeket és csatlakozókat.

A hibrid alkalmazás megnöveli az E6000 CER CCAP hatékonyságát, egyúttal hosszú távon biztosítja a sávszélesség növelési igény kielégítését.

2019-06-21 12:41:18