Video szolgáltatások evolúciója műsorelosztó hálózatokon 1. rész

április 05.
Aktualitások, Publikáció
Video szolgáltatások evolúciója műsorelosztó hálózatokon 1. rész

A video tartalomszolgáltatások változása megkérdőjelezhetetlen, a streaming platformok előre törése és platformszolgáltatók közvetlen fogyasztói elérése nem kis borsot tör a hálózattulajdonosok orra alá.

Ugyanakkor, bár azelmúlt időszakban számtalanszor temettük a broadcast live televíziózás létjogosultságát, számos felmérés bizonyítja, hogy bár pl.: a COVID időszak alatt jelentősen nőtt a streaming platformok használata, ugyanúgy megmaradt az igény, illetve nőtt a nézettség a broadcast live tartalomszolgáltatás irányában is.

Tehát továbbra is érdemes számolni a kábelhálózatokon natív módon elérhető DVB broadcast szolgáltatások fenntartásával, persze átgondolt irányú fejlesztéseken keresztül, hiszen az már mindenképp látható, hogy a fenntartható prémium video szolgáltatások immár célszerűen streaming alapon továbbíthatók.

Ha megfelelő módon tudjuk vegyíteni a platformok által nyújtott lehetőséget, akkor az előfizetők megtartásának és/vagy számuk növelésének nem lesz akadálya a hiányos televíziós tartalom elérés.

A párhuzamosan futó platformok fenntartása ugyanakkor költséges lehet, ezért nézzük meg miképp lehet optimalizálni a különböző szolgáltatási megoldásokat.


DVB-C platform

Jelen leírásban feltételezzük, hogy analóg video tartalom terjesztés már lekapcsolásra került, így megszűntetve a szolgáltatásfejlesztés legnagyobb gátját.

A DVB-C platform már több mint 16 éve megszokott szolgáltatási mód, mely folyamatos átalakulásban van a kezdeti MPEG-2 SD formátumról a jelenleg már uralkodó H.264 HD formátumra. A formátumváltozást természetesen elősegítik a TV készülékek látványos fejlődése és legmodernebb formátumokkal való kompatibilitása.

A DVB-C platform szolgáltatások Magyarországon 2005-2006-ban indultak és bár az eltelt időszakban az IPTV szolgáltatási mód jelentős növekedést ért el, a DVB broadcast szolgáltatás még mindig jelentős szereppel bír. Ennek jelentős részben a robusztus technológia és az előfizetői eszközök, TV készülékek kompatibilitása az oka, másrészt a folyamatosan bővülő kínálat relatíve hatékony kiszolgálása is segíti fennmaradását. Ugyanakkor a streaming platformok előretörésével érdemes újra gondolni a DVB broadcast szolgáltatások szerepét és súlyát, a javasolt megvalósítást a későbbiekben részletezzük.


A hazai kis és középméretű szolgáltatóknál több helyen a már megszűnt gyártású ARRS D5 Universal Edge QAM, illetve Cisco RF Gateway berendezések teljesítenek szolgálatot. Ha megvizsgáljuk a helyettesítő eszköz nélküli megszűnés okát, akkor láthatjuk, hogy ez jelentős részben annak köszönhető, hogy a 2010-es évek derekán bemutatott CCAP rendszerek, a technológiai ígéretnek megfelelően már képesek voltak átvenni az Edge QAM funkciókat.

Ugyanakkor ez az integráció nem mindenhol valósult meg, és még csak azt sem mondhatjuk, hogy az alkalmazásukat indokok nélkül utasítják el a szolgáltatók. Természetesen minden új technológiával szemben vannak fenntartások, ez esetben emellett a CMTS rendszergyártók által alkalmazott liszencelési árpolitika és a video szolgáltatások független üzembiztonsága is jelentős tényezőként van jelen. Egy esetleges egyidejű TV szolgáltatás kiesés jóval magasabb és széleskörűbb előfizetői frusztrációt okoz, így a szolgáltatók többsége továbbra is a független video QAM szolgáltatás mellett teszi le a voksát.

Szerencsére nem minden piacvezető gyártó állította le DVB fejállomások gyártását, vagy fagyasztotta be a fejlesztést, így kitűnő megoldást biztosít a piacvezető finn Teleste immár a harmadik generációs un.: Dense QAM rendszere a második generációs Luminato 4x4 IP alapú kompakt univerzális fejállomás platformon.

Ugyanakkor a Teleste, a rendszer fejlesztésekor előrelátóan ugyanezen platformon létrehozta az Auxilary Video Core és Video Engine rendszerét, mely alkalmas az R-PHY Node-ok és RMD Node-ok L2TP alapú IP video elosztására.

Ennek szükségességét a legmodernebb DAA hálózatokban alkalmazott R-PHY és / vagy R-MACPHY Node-ok alkalmazása igényli, ahol a Node-okig immár kizárólag digitális optikai kapcsolatra van szükség.

Tehát a hagyományos HFC rendszerek és a legmodernebb DAA rendszerek, az L2TP alapú IP video, illetve Edge QAM video szolgáltatásra egyaránt alkalmas, akár egyetlen rend-szerkereten belül üzembe állított funkcionális modulokkal üzemeltethető. Mindemellett a Teleste Luminato 4x4 platform és alkalmazott moduljai az iparág legmagasabb energiahatékonyságú, vagyis, legzöldebb megoldását biztosítják.


Vizsgáljuk meg a gyakorlatban mely irányba halad a video szolgáltatások evolúciója, és az egyes elemek miképp illeszkednek egymáshoz.

Broadcast live TV szolgáltatások

Mivel a kínálat hazánkban is jelentős számú ráadásul folyamatosan bővül, ezért célszerű a szolgáltatási módokat optimalizálni.

DVB-C platformon

 • DVB broadcast szolgáltatások optimális felépítése H.264 formátumra transzkódolás, statisztikus multiplexing funkcióval kombinálva rendkívül hatékonnyá teszi a szolgáltatást.
 • Gyakorlati összehasonlítással minimum 45%-os frekvencia megtakarítás, teljes csatornakínálat elérése maximum 16 MPTS használat mellett
 • Minden platformon jelentős költségmegtakarítás érhető el (QAM licencek),
 • IP gerincvonal 1Gbps-en (850Mbps) belüli használata
 • Csupán 16 csatorna foglalása, illetve akár 16 értékes csatorna felszabadítása DOCSIS használatra (pl.: OTT alapú IPTV részére)

IPTV – OTT platformon

 • A tartalom transzkódolása MBR módban, a legfelső profil, teljes értékű broadcast minőségben H.265 formátumban
 • Rendkívüli hatékonyság egy full HD csatorna 5Mbps sávszélességben
 • Az összes újgenerációs multimédiás eszköz támogatja
 • AndroidTV STB támogatja
 • A tartalom terjesztés megosztva multicast és / vagy OTT Unicast formátumban
 • Minden hozzáadott értékű (CatchUp, StartOver, OnDemand) szolgáltatás platform alapja OTT, így egyetlen backend kiszolgálja az összes előfizetői eszközt.

Bár az IPTV / OTT és DVB platformok fundamentumaikban eltérőek, ugyanakkor mégis alkalmasak lehetnek arra, hogy kiegészítsék egymást.

Mivel a kábeles szolgáltatói hálózatokban általános az előfizetőknél levő egyidejűleg több TV készülék használata, így célszerűen a DVB szolgáltatás fenntartása szükséges az előfizetői frusztráció elkerüléséhez.

Ugyanakkor, ha szeretnénk megjelenni teljes értékű prémium szolgáltatási platformmal, akkor akár egy hibrid DVB-AndroidTV STB platformon minden létező prémium video szolgáltatást biztosíthatunk a meglevő nagy csatornaszámú live kínálat mellett.

Ezzel a lépéssel megelőzzük, hogy az előfizető a kiskereskedelemben kapható, vegyes minőségű médiabox vásárlása felé forduljon, ezzel megtéve az első lépést afelé, hogy a komplex szolgáltatások egyes szegmenseit lemondja. Az amerikai és európai iparág ezt a jelenséget Cable cutting-nak nevezi.

Bár a szolgáltatók közvetlen nyereséget nem érnek el a prémium streaming beemelésével, ugyanakkor megtartják a kontrolt az előfizetői bázison és az előfizetőket a szolgáltatói brand alatt tartják, növelve az elégedettséget és javítva az üzembiztonságot. A prémium streaming integrációjához és szolgáltatói brand megtartásához kiváló megoldás a „Következő lépés az AndroidTV” dokumentumban részletezett Commscope ARRIS VIP7300 HomeVista AndroidTV STB platformra épülő megoldásunk.

Lássuk tehát egy modern „multiservice” szolgáltatásra kialakított rendszer felépítését:


A szolgáltatások a különböző felépítésű regionális központokban, az alkalmazott technológától függő eszközigénnyel ültethetők át az előfizetői hálózatokra.


Amikor egy korszerű, akár már részleges DAA hálózati megoldásról beszélünk, akkor általában még mindig hagyományos HFC hálózati technológiára gondolunk, ahol az IP gerincvonal végződése CMTS vagy R-PHY Shelf alkalmazással, EdgeQAM berendezéssel és AM optikai fejállomás elemekkel számolunk.

Ennek megfelelően az előfizetői elosztóhálózati sík visszirány adóval ellátott optikai Node elemekkel kezdődik. A korszerű D3.1 szolgáltatásra előkészített hálózatokban általában egy SG egy optikai Node-ot jelent, egy vagy két visszirány szegmenssel. Az AM optikai hálózat fenntartása ugyan nem újdonság, de a SG-ok számának bővülésével újabb erőforrás, hely és karbantartás igényeket von maga után.


Az alkalmazott technológiák azonban tovább léptek ennél a szintnél és a DAA hálózatok legújabb DOCSIS 3.1 alapú eleme a Remote – MACPHY Device. A kompakt Node-ba épített CCAP szegmens, melyet független eszközként, immár nem befolyásol egy központi „Core”, vagy PTP általi hálózatról való leszakadás veszélye, így a CCAP funkcionalitásnak megfelelően egyértelműen célszerű a video QAM funkcionalitás kihasználása. A fent bemutatott hálózat analógiájának megfelelően a regionális HUB-ban egyetlen elemre redukálódik az eszközkészlet, ez pedig a Video Core/Engine (természetesen ezt az eszközt akár magasabb szinten is alkalmazhatjuk). Így az előfizetői elosztóhálózat ellátását digitális optika végzi, az RF paraméterek ennek megfelelően optimálisak. Az RMD Node 1DS SG / 2 US SG felépítésű, amely 250 aktív előfizető kiszolgálására alkalmas.

Az RMD Node-ok alkalmazásával jelentősen redukálódik az aktív eszközök száma, hiszen nincs E-Core, I-CCAP, nincs szükség AM optikai fejállomásra és AM optikai hálózatra, illetve nincs EdgeQAM DVB RF jeltovábbítás, pontosabban a DVB QAM előállítása az RMD Node-ban történik.

Ez esetben az adott szolgáltatási szegmens adatszolgáltatási szintjét (sávszélességet) az RMD Node-ban alkalmazott licencek szerint állíthatjuk be.

Emellett, vagy a Video Core alkalmazással szemben akár első lépcsőként, lehetőség van az RMD Node RF Overlay funkcióval történő üzemére, mely esetben egy SFP alapú AM optikai előre irányú vevővel vagy a teljes broadcast, vagy kiegészítő helyi tartalomforrások RF csatornakészletét integrálhatjuk a kimenő spektrumba.

Bármelyik korszerű rendszert alkalmazzuk, a jelenlegi trendeknek megfelelő Gbps szolgáltatási szint lehetővé teszi a tartalomszolgáltatás továbbfejlesztését hibrid irányba, ahol a minőségvesztés nélkül lehet akár további prémium tartalmakat, akár prémium szolgáltatásmodulokat indítani OTT / IPTV alapon. Amennyiben viszont a legmodernebb RMD rendszereket alkalmazzuk kiterjesztett 3.1 OFDM blokkokkal, a Multicast és Unicast IPTV / OTT, illetve akár a teljes szolgáltatáskínálat Unicast OTT IPTV technológiai alapú üzemeltetése is garantáltan alkalmazható.

Egy ilyen típusú szolgáltatásmodellben a DVB kínálat segítségével a meglevő STB-okon és TV készülékeken továbbra is elérhető a megszokott csatornakínálat, a prémium AndroidTV rendszeren keresztül pedig egyetlen berendezésen a teljes live és prémium streaming szolgáltatási spektrum átadható. Amennyiben a szolgáltató az OTT streaming kapacitást nem kívánja a broadcast TV igényeihez emelni, úgy Hibrid AndroidTV platform alkalmazásával a fent leírttal egyező szintű szolgáltatást tud biztosítani kisebb hálózati és magasabb előfizetői eszköz áron.


Letöltés PDF formátumban!


Video szolgáltatások evolúciója műsorelosztó hálózatokon 2. rész